Besøg af Dansk Industri, Erhvervsstyrelsen og politiske embedsmænd

Torsdag den 10. oktober havde vi hos NB Ventilation fint besøg af Dansk Industri, Erhvervsstyrelsen og politiske embedsmænd.

Besøget stod blandt andet på en snak om generationsskifteproblemer, hvor NB Ventilation fremstod som case.

Dagsordenen stod desuden på en snak om overskudsvarme. Høje afgifter på genbrug af overskudsvarme kan være med til at afholde virksomheder fra at genanvende, da det bliver urentabelt.

Det er derfor en sag som vi hos NB Ventilation finder vigtig og relevant, for at kunne bidrage til et mere miljøvenligt og CO2-neutralt samfund.

Sidst men ikke mindst blev der snakket om lærlingeindsatsen hos NB Ventilation.

Gæsterne havde nemlig stor interesse for NB Ventilations approach for at skaffe dygtige lærlinge og bidrage til at skabe elevpladser på erhvervsuddannelserne. Specielt den innovative tankegang, hvor NB Ventilation samarbejder med kunderne om at uddanne lærlingene, hjælper til dette.

NB Ventilation, Dansk Industri og Dansk Metal vil gerne opfordre nogle af lærlingene til at videreuddanne sig i løbet af arbejdslivet. Nogen skal gerne blive teknikere, andre tage skridtet videre til at blive maskinmestre og endelige skal nogen også gerne ende som ingeniører. Men selvfølgelig skal vi også beholde nogen, som kan fortsætte med bygge energibesparende anlæg for NB Ventilation.

Vi ser livslang uddannelse som en samfundsopgave, der ikke kun gavner den enkelte men os alle.

Til direktør Per Højbjerres store glæde fik han også lov til at se de københavnske gæster i sikkerhedssko, da turen gik ud i produktionen 😊